Tolken

Je moet geen ingenieur zijn om bruggen te kunnen bouwen

Tolken

Als gesprekstolk van het Russisch of het Engels naar het Nederlands en omgekeerd bouw ik bruggen tussen mensen die elkaar anders niet of nauwelijks begrijpen. Inspelend op de persoonlijke interactie tussen u en uw gesprekspartner(s), breng ik getrouw en volledig de boodschap over.

In de loop der jaren heb ik heel wat ervaring opgebouwd om gesprekken en interviews van allerlei aard, maar ook om vergaderingen, onderhandelingen en presentaties te tolken. Zo draag ik bij tot meer wederzijds begrip. Dat is belangrijk, want in heel wat situaties staat of valt alles met glasheldere communicatie.

Dilbeek, waar ik als tolk gevestigd ben, is steeds mijn vertrekbasis. Van hieruit kan ik zowel klanten vlakbij als wat verder weg mijn diensten aanbieden. Dat opent heel wat mogelijkheden en zelfs online tolken is mogelijk.

In een notendop

Tolk Russisch – Nederlands en Nederlands – Russisch

Tolk Engels – Nederlands en Nederlands – Engels

Duidelijk & concreet

Mijn werkwijze

Voor schrijfhulp laat u me best zo helder mogelijk weten wat u precies nodig heeft, waarvoor uw tekst moet dienen en hoe lang die moet zijn, zodat we samen tot duidelijke afspraken kunnen komen.

Wacht niet langer en neem nu vrijblijvend contact op.