Vertalen

Uit het Engels en het Russisch naar het Nederlands

Vertalen

Vertalen is een vak apart. Noem het gerust een ambacht. Het vraagt tijd, toewijding en concentratie en u schakelt er best iemand voor in die degelijk is opgeleid en zich er heel graag op toelegt. Iemand die zich specialiseert in het begrijpen van wat in de brontekst staat, om vervolgens de boodschap nauwgezet over te brengen in de doeltaal, normaal gezien haar moedertaal. Een vertaler is een taalprofessional die niet alleen de puntjes op de i zet, maar ook gemaakte afspraken stipt naleeft. Zo iemand is een specialist, een betrouwbare partner op wie u kunt rekenen.

Die partner wil ik graag voor u zijn. Teksten met een zakelijke of commerciële inslag, van juridische aard of hr-gerelateerde teksten vertaal ik voor u uit het Engels en het Russisch in correct en verstaanbaar Nederlands.

Ik werk met teksten in alle gangbare elektronische formaten. Waar mogelijk maak ik gebruik van het vertaalgeheugen SDL Trados. Dit is geen vertaalprogramma dat de klus voor mij klaart, maar wel een uitgebreide database met terminologie die me toelaat zinnen en termen op dezelfde wijze te vertalen als voorheen… of om van eerdere keuzes af te wijken als een andere oplossing nu beter past. Dit biedt een nog betere kwaliteitsgarantie. Als freelance vertaler ben ik niet alleen heel flexibel inzetbaar, maar maak ik van stiptheid ook een punt van eer.

Mijn vertaalbureau is gevestigd in Dilbeek, van waar ik klanten dichtbij en ver weg kan bedienen. Hebt u een vertaalvraag voor andere talen dan diegene die ik zelf beheers, dan kijk ik via een van de netwerken waar ik deel van uitmaak graag mee uit naar een collega-moedertaalspreker die u verder kan helpen.

In een notendop

Vertaler Russisch – Nederlands

Vertaler Engels – Nederlands

Persoonlijke aanpak

Stipte levering

Doorverwijzing mogelijk voor andere talen

Mijn werkwijze

Werkwijze

Kan ik helpen met een vertaling, dan verneem ik graag van u:

  • vanuit welke taal er moet vertaald worden,
  • of de vertaling gelegaliseerd moet worden,
  • wat het volume is (in aantal woorden of, als het geboorteaktes en dergelijke betreft, bladzijden), en tot slot
  • wanneer u de vertaling terug nodig heeft (de deadline).

Op basis van die gegevens kan ik een offerte voor een vertaling uit het Engels of Russisch naar het Nederlands opmaken en kunnen we een levertermijn overeenkomen. Zodra we het eens zijn, kan ik met uw tekst aan de slag.

Hebt u een tolk nodig? Dan deelt u best even mee

  • waarover uw besprekingen gaan (het onderwerp),
  • wanneer en waar ze zullen plaatsvinden, en
  • hoe lang ze zullen duren.

Hier geldt hetzelfde: op basis van deze informatie kan ik u een offerte sturen voor een tolkopdracht.

Freelance vertalers en tolken hanteren, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen, richttarieven, maar geen exacte prijsafspraken. Daarom maak ik steeds een offerte op maat op, afhankelijk van de aard, de duur en het volume van de opdracht en indien van toepassing, de plaats waar die doorgaat.

Wacht niet langer en neem nu vrijblijvend contact op.