Uw vertalingen in goede handen

Nederlands / Engels / Russisch 

j

Vertalen

Vertaling van documenten, presentaties en andere teksten uit het Engels of Russisch in het Nederlands

l

Beëdigd vertalen

Beëdigde vertaling van uw officiële documenten uit het Engels of Russisch in het Nederlands

Tolken

Taalondersteuning Nederlands <> Engels of Nederlands <> Russisch tijdens gesprekken of besprekingen

Beëdigd tolken

Tolken Nederlands <> Engels en Nederlands <> Russisch tijdens gesprekken in een officiële of juridische context

Wie kan bij mij terecht?

Bedrijven

Bedrijven die in hun handelsrelaties met buitenlandse klanten of leveranciers werken, kunnen gebruik maken van mijn diensten als vertaler of tolk.

Ook bedrijven die hulp wensen bij het opmaken van hun zakelijke correspondentie, mogen zeker bij mij aankloppen.

Particulieren, koppels en gezinnen

Ook in privécontext kan het gebeuren dat u met anderstalige gesprekspartners te maken krijgt. Denk maar aan familiale kwesties of de voorbereidingen van een dossier om wettelijk samen te wonen of te huwen met iemand van een andere nationaliteit in België, de aankoop van een huis of de zoektocht naar een job in het buitenland.

Overheidsinstanties en advocaten

Als beëdigd vertaler en tolk kan ik overheden, maar ook advocaten bijstaan om besprekingen met Engels- of Russischtalige burgers of cliënten vlot te laten verlopen.

Uiteraard is ook de schriftelijke beëdigde vertaling van documenten die bij dergelijke procedures horen, mogelijk.

Kortom...

Als freelance vertaler en tolk kan ik flexibel inspringen waar en wanneer u me nodig hebt. Wilt u een taalprofessional inschakelen als een onmisbare schakel in het communicatieproces, dan kunt u op me rekenen.

Veelgestelde vragen

Goed werk begint met goede afspraken. Om tot samenwerking te komen, doorlopen we samen een aantal stappen. Hier vindt u alvast enkele antwoorden op een aantal vragen.

Geen antwoord gevonden?

Mail gerust! info@veerlevertaalt.be

1. Hoeveel kost een vertaling?

Kan ik helpen met een vertaling, dan verneem ik graag van u:

  • vanuit welke taal er moet vertaald worden,
  • of de vertaling gelegaliseerd moet worden,
  • wat het volume is (in aantal woorden of, als het geboorteaktes en dergelijke betreft, bladzijden), en tot slot
  • wanneer u de vertaling terug nodig heeft (de deadline).

Op basis van die gegevens kan ik een offerte voor een vertaling Engels of Russisch naar Nederlands opmaken en kunnen we een levertermijn overeenkomen. Zodra we het eens zijn, kan ik met uw tekst aan de slag.

2. Hoeveel kost het om u in te schakelen als tolk?

Hebt u een tolk nodig? Dan deelt u best even mee

  • waarover uw besprekingen gaan (het onderwerp),
  • wanneer en waar ze zullen plaatsvinden, en
  • hoe lang ze zullen duren.

Op basis van deze informatie kan ik u een offerte sturen voor een tolkopdracht.

3. Waarom is een beëdigde vertaling duurder dan een andere vertaling?

Beëdigde vertalingen vragen altijd meer werk, en dus meer tijd, van de vertaler. Nog meer dan elders wordt elke letter nagelezen, ook op het vlak van lay-out. Authentieke documenten kan je nooit met behulp van een vertaalgeheugen vertalen, wat anders de taak kan versnellen.

Bovendien moeten zowel bron- als doeltekst altijd worden afgedrukt om op de achterzijde te kunnen stempelen en ondertekenen en komen er meestal extra afspraken rond levering en dienstverlening bij kijken.

Tot slot wordt van beëdigd vertalers en tolken geëist dat zij hun juridische kennis steeds up-to-date houden via opleidingen die ook extra tijd en budget vragen; anders spelen zij hun titel kwijt.

4. Waarom maakt u geen gebruik van standaardtarieven?

Freelance vertalers en tolken hanteren, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen, richttarieven, maar geen exacte prijsafspraken. Daarom maak ik steeds een offerte op maat op, afhankelijk van de aard, de duur en het volume van de opdracht en indien van toepassing, de plaats waar die doorgaat.

5. Hoe lang duurt het om een beëdigde vertaling af te leveren?

Dat moeten we samen overeenkomen. Het hangt af van de lengte, de leesbaarheid en de moeilijkheidsgraad van de brontekst. Wel is het zo dat, omdat ik over mijn eigen stempel beschik, de vertaling niet langer door de rechtbank hoeft te worden gelegaliseerd (voor zover ze voor gebruik in België bestemd is). Dit versnelt de levertijd aanzienlijk.

6. Hoe wordt een vertaling geleverd?

Gewone’ (niet-beëdigde) vertalingen worden meestal via elektronische weg geleverd: in Word, PowerPoint, Excel of als een pdf via e-mail of WeTransfer.

Een beëdigde vertaling draagt mijn stempel en handtekening en wordt dus op papier afgeleverd. U kunt ze ophalen of ik kan ze opsturen, naargelang wat wij overeenkomen.

Desgewenst bezorg ik u bovendien een scan van de beëdigde vertaling.

7. Ik heb nog nooit met een tolk gewerkt. Waar moet ik op letten?

U contacteert mij best zo snel mogelijk, zodra u weet dat u een tolk moet of wilt inschakelen. Dit stelt me in staat de afspraak correct in te plannen, maar ook om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Vermeld daarom zeker waarover de besprekingen zullen gaan en of er bepaalde gevoeligheden zijn.

Hou er ook rekening mee dat een gesprek met een tolk dubbel zo lang duurt als een zonder tolk, om de eenvoudige reden dat alles wat gezegd wordt, ook nog in de andere taal moet worden omgezet.

8. Kunt u alles vertalen?

Neen. Er zijn domeinen die niet tot mijn expertise behoren en waar ik me bijgevolg niet aan waag. Ik verwijs u dan door naar een collega met meer ervaring op dit vlak, om zeker een vlekkeloze kwaliteit te garanderen.

Om een beeld te krijgen van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad, bezorgt u mij minstens een gedeelte van de te vertalen tekst.

9. Waarom vertaalt u niet naar de vreemde taal en enkel naar uw moedertaal, Nederlands?

Alleen in je moedertaal kan je alle finesses, de juiste zinswendingen en het meest accurate woordgebruik nastreven. De grondige kennis van de vreemde taal is uiteraard onontbeerlijk om te kunnen vertalen, maar om te allen tijde een hoogstaande kwaliteit te kunnen garanderen, vertaalt een vertaler steeds enkel naar de moedertaal.

Enkel voor eerder korte, zakelijke documenten waarin zeker niets verkeerd begrepen kan worden, kan ik hier een uitzondering op maken.

10. Met welke bronnen werkt u voor terminologisch opzoekwerk?

Wanneer ik een tolkopdracht voorbereid of aan het vertalen ben, staat er gewoonlijk een hele reeks tabbladen open op mijn computer. Ik gebruik zowel klassieke woordenboeken en spellinggidsen als terminologische databases voor juridische of andere terminologie.

Daarnaast bieden websites en artikelen in verschillende talen over het betreffende domein vaak uitsluitsel over ‘het juiste woord’. Centraal hierbij staat steeds de betrouwbaarheid en relevantie van elke bron.

Tot slot beschik ik nog over flink wat bronnenmateriaal ‘op papier’ zoals één- en meertalige woordenboeken, schrijfwijzers en encyclopedische naslagwerken die ook in de eenentwintigste eeuw nog zeer waardevol zijn.

Over mij

Beste bezoeker,

Ik ben niet zo van de citaten, maar heel af en toe kom ik er toch eentje tegen dat me echt bijblijft. Deze paar regels, bijvoorbeeld:

‘Don’t ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. Then go ahead and do it, because what the world needs, Is people who have come alive.’

De Afro-Amerikaanse auteur, filosoof, theoloog en mensenrechtenactivist Howard Thurman (1899 – 1981) roept ons op om ons niet zozeer af te vragen wat er zoal nodig is in de wereld, maar in de plaats daarvan helemaal te gaan voor datgene waar we écht warm voor lopen. ‘Want,’ zegt hij, ‘dat is precies wat de wereld nodig heeft: mensen die gepassioneerd zijn door wat ze doen’.

Die regels blijven me bij omdat ik me er helemaal in kan vinden. En wat meer is: ik mag me gelukkig prijzen, want ik ben dagelijks bezig met datgene waar ik warm voor loop: mensen en talen. Beide boeien me mateloos en zijn elke dag weer een bron van inspiratie. Als freelance vertalertolkbeëdigd vertaler en beëdigd tolk bied ik u een aantal gespecialiseerde diensten aan.

Graag sta ik u te woord om al uw (ver)taalvragen te beantwoorden.

Hopelijk tot binnenkort,

Veerle

Opleidingen en expertise

Getuigenissen

“Voor al die hulpeloze buitenlanders die maar moeilijk een tolk Nederlands kunnen vinden, in een verder overwegend Franstalig Brussel, raad ik de diensten van mevrouw De Bruyn aan. Ze toonde veel belangstelling om de complexiteit van mijn situatie beter te begrijpen en dit hielp me rustig te blijven op de meest gespannen momenten. Haar geduldige en vriendelijke houding vergemakkelijkten het gesprek tijdens het bijwonen van een vergadering in een kamer vol ambtenaren.”
Kaushik

Architect

“Veerle is zeer professioneel en responsief. We hadden enkele documenten nodig die met spoed vertaald moesten worden en dat kon ze voor ons doen. Ik zou haar diensten zeker aanbevelen en zal haar vertaaldiensten opnieuw gebruiken.”
Mra

Neem vrijblijvend contact op!