Werkparcours

Van heel wat markten thuis!

Vertalen: Russisch, Engels en Frans naar Nederlands

 • Beëdigde vertaling van officiële documenten zoals geboorteaktes, aktes van ongehuwde staat, huwelijksaktes, diploma’s, rijbewijzen,…
 • Juridische teksten, statuten van een onderneming, vonnissen, koop-/verkoopovereenkomsten
 • Teksten die handelen over EU-regelgeving
 • Teksten van zakelijk-commerciële inslag, nieuwsbrieven en persberichten
 • Hr-gerelateerde teksten (dankzij ruime ervaring in de sector)

Freelance, 1999-2008; herstart 2019

Tolken: Russisch/Nederlands en Engels/Nederlands

 • Gerechtstolk: verhoren bij de politie en zittingen op de rechtbank, gesprekken tussen advocaat en cliënt
 • Bemiddeling en besprekingen in familiale kwesties, ook bij de familierechtbank
 • Asielaanvragen bij Dienst Vreemdelingenzaken
 • Presentaties, vergaderingen en onderhandelingen voor bedrijven, ministeries en vakbonden.

Freelance, 1999-2008; herstart 2019

Onderwijs

 • Lector Nederlands bij Odisee Hogeschool, 2020 – heden
 • Docent Nederlands bij HoGent, 2019
 • Russische, Engelse en Nederlandse les aan volwassenen (bedrijven en in het avondonderwijs), Freelance & CVO Aalst (1999-2002)
 • Leerkracht Engels in het middelbaar onderwijs, 2020, Regina Caelilyceum Dilbeek

Outplacement

In het kader van outplacement nam ik de begeleiding van tal van mensen ter harte die recent hun baan verloren waren. Tijdens individuele coaching en begeleidingen in groep stond ik hen bij om de moed en motivatie terug te vinden op weg naar werk of opleiding.

Daoust, 2008-2019

Inburgering

Als trajectbegeleider heb ik meegewerkt aan de begeleiding van nieuwkomers in het kader van het Vlaamse Inburgeringsdecreet, en dit voornamelijk in het Russisch, Engels en Frans.

Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers (BON), 2002-2005

Neem vrijblijvend contact op.