Werkparcours

Van heel wat markten thuis!

Vertalen: Russisch, Engels en Frans naar Nederlands

 • Teksten die handelen over EU-regelgeving
 • Teksten van zakelijk-commerciële inslag, nieuwsbrieven en persberichten, contracten
 • HR-teksten (dankzij ruime ervaring in de sector)
 • Beëdigde vertaling van officiële documenten zoals geboorteaktes, aktes van ongehuwde staat, huwelijksaktes, diploma’s, rijbewijzen,…
 • Juridische teksten

Freelance, 1999-2008; herstart 2019

Tolken: Russisch/Nederlands en Engels/Nederlands

 • Gerechtstolk: verhoren bij de politie en op de rechtbank, gesprekken tussen advocaat en cliënt
 • Asielaanvragen bij Dienst Vreemdelingenzaken
 • Bemiddeling en besprekingen in familiale kwesties
 • Presentaties, vergaderingen en onderhandelingen voor bedrijven, ministeries en vakbonden.

Freelance, 1999-2008; herstart 2019

Onderwijs

 • Russische, Engelse en Nederlandse les aan volwassenen (bedrijven en in het avondonderwijs)
 • Lector Nederlands in het hoger onderwijs
 • Leerkracht Engels in het middelbaar onderwijs
 • Toelating van buitenlandse studenten tot het hoger onderwijs

HoGent, Regina Caelilyceum Dilbeek, CVO Aalst, Freelance, 1999-2002, herstart 2019

Outplacement

In het kader van outplacement heb ik de begeleiding van tal van mensen ter harte genomen, die recent hun baan verloren waren. Tijdens individuele coaching en begeleidingen in groep stond ik hen zo goed mogelijk bij om de moed en motivatie terug te vinden en steunde ik hen in hun zoektocht naar een passende job of opleiding.

In het kader hiervan beheerde ik tevens de documentatiedatabase, maakte ik een bundel op voor mensen die een start als zelfstandige overwogen en maakte ik werk van een syllabus met bruikbare tips.

Daoust, 2008-2019

Inburgering

Als trajectbegeleider heb ik meegewerkt aan de begeleiding van nieuwkomers in het kader van het Vlaamse Inburgeringsdecreet, en dit voornamelijk in het Russisch, Engels en Frans. Voor andere veel voorkomende talen zoals het Farsi en Arabisch werd een beroep gedaan op telefoontolken.

Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers (BON), 2002-2005

Neem vrijblijvend contact op.

14 + 13 =