Contact

Hebt u een vraag of hebt u graag een vrijblijvende offerte?

Stuur ons een bericht!

Stuur een bericht

  Neem contact op

  Telefoon

  0032 474 48 54 10
  l

  E-mail

  info@veerlevertaalt.be

  Veelgestelde vragen

  1. Hoeveel kost een vertaling?

  Kan ik helpen met een vertaling, dan verneem ik graag van u:

  • vanuit welke taal er moet vertaald worden,
  • of de vertaling gelegaliseerd moet worden,
  • wat het volume is (in aantal woorden of, als het geboorteaktes en dergelijke betreft, bladzijden), en tot slot
  • wanneer u de vertaling terug nodig heeft (de deadline).

  Op basis van die gegevens kan ik een offerte voor een vertaling Engels of Russisch naar Nederlands opmaken en kunnen we een levertermijn overeenkomen. Zodra we het eens zijn, kan ik met uw tekst aan de slag.

  2. Hoeveel kost het om u in te schakelen als tolk?

  Hebt u een tolk nodig? Dan deelt u best even mee

  • waarover uw besprekingen gaan (het onderwerp),
  • wanneer en waar ze zullen plaatsvinden, en
  • hoe lang ze zullen duren.

  Op basis van deze informatie kan ik u een offerte sturen voor een tolkopdracht.

  3. Waarom is een beëdigde vertaling duurder dan een andere vertaling?

  Beëdigde vertalingen vragen altijd meer werk, en dus meer tijd, van de vertaler. Nog meer dan elders wordt elke letter nagelezen, ook op het vlak van lay-out. Authentieke documenten kan je nooit met behulp van een vertaalgeheugen vertalen, wat anders de taak kan versnellen.

  Bovendien moeten zowel bron- als doeltekst altijd worden afgedrukt om op de achterzijde te kunnen stempelen en ondertekenen en komen er meestal extra afspraken rond levering en dienstverlening bij kijken.

  Tot slot wordt van beëdigd vertalers en tolken geëist dat zij hun juridische kennis steeds up-to-date houden via opleidingen die ook extra tijd en budget vragen; anders spelen zij hun titel kwijt.

  4. Waarom maakt u geen gebruik van standaardtarieven?

  Freelance vertalers en tolken hanteren, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen, richttarieven, maar geen exacte prijsafspraken. Daarom maak ik steeds een offerte op maat op, afhankelijk van de aard, de duur en het volume van de opdracht en indien van toepassing, de plaats waar die doorgaat.

  5. Hoe lang duurt het om een beëdigde vertaling af te leveren?

  Dat moeten we samen overeenkomen. Het hangt af van de lengte, de leesbaarheid en de moeilijkheidsgraad van de brontekst. Wel is het zo dat, omdat ik over mijn eigen stempel beschik, de vertaling niet langer door de rechtbank hoeft te worden gelegaliseerd (voor zover ze voor gebruik in België bestemd is). Dit versnelt de levertijd aanzienlijk.

  6. Hoe wordt een vertaling geleverd?

  Gewone’ (niet-beëdigde) vertalingen worden meestal via elektronische weg geleverd: in Word, PowerPoint, Excel of als een pdf via e-mail of WeTransfer.

  Een beëdigde vertaling draagt mijn stempel en handtekening en wordt dus op papier afgeleverd. U kunt ze ophalen of ik kan ze opsturen, naargelang wat wij overeenkomen.

  Desgewenst bezorg ik u bovendien een scan van de beëdigde vertaling.

  7. Ik heb nog nooit met een tolk gewerkt. Waar moet ik op letten?

  U contacteert mij best zo snel mogelijk, zodra u weet dat u een tolk moet of wilt inschakelen. Dit stelt me in staat de afspraak correct in te plannen, maar ook om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Vermeld daarom zeker waarover de besprekingen zullen gaan en of er bepaalde gevoeligheden zijn.

  Hou er ook rekening mee dat een gesprek met een tolk dubbel zo lang duurt als een zonder tolk, om de eenvoudige reden dat alles wat gezegd wordt, ook nog in de andere taal moet worden omgezet.

  8. Kunt u alles vertalen?

  Neen. Er zijn domeinen die niet tot mijn expertise behoren en waar ik me bijgevolg niet aan waag. Ik verwijs u dan door naar een collega met meer ervaring op dit vlak, om zeker een vlekkeloze kwaliteit te garanderen.

  Om een beeld te krijgen van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad, bezorgt u mij minstens een gedeelte van de te vertalen tekst.

  9. Waarom vertaalt u niet naar de vreemde taal en enkel naar uw moedertaal, Nederlands?

  Alleen in je moedertaal kan je alle finesses, de juiste zinswendingen en het meest accurate woordgebruik nastreven. De grondige kennis van de vreemde taal is uiteraard onontbeerlijk om te kunnen vertalen, maar om te allen tijde een hoogstaande kwaliteit te kunnen garanderen, vertaalt een vertaler steeds enkel naar de moedertaal.

  Enkel voor eerder korte, zakelijke documenten waarin zeker niets verkeerd begrepen kan worden, kan ik hier een uitzondering op maken.

  10. Met welke bronnen werkt u voor terminologisch opzoekwerk?

  Wanneer ik een tolkopdracht voorbereid of aan het vertalen ben, staat er gewoonlijk een hele reeks tabbladen open op mijn computer. Ik gebruik zowel klassieke woordenboeken en spellinggidsen als terminologische databases voor juridische of andere terminologie.

  Daarnaast bieden websites en artikelen in verschillende talen over het betreffende domein vaak uitsluitsel over ‘het juiste woord’. Centraal hierbij staat steeds de betrouwbaarheid en relevantie van elke bron.

  Tot slot beschik ik nog over flink wat bronnenmateriaal ‘op papier’ zoals één- en meertalige woordenboeken, schrijfwijzers en encyclopedische naslagwerken die ook in de eenentwintigste eeuw nog zeer waardevol zijn.

  Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen