Beëdigd tolken

Precisie en menselijkheid hand in hand

Beëdigd tolken

Als beëdigd tolk treed ik geregeld op bij instanties waar dit nodig is. Dit kan gebeuren op vraag van de instantie zelf, of op vraag van de persoon die er moet verschijnen.

Een instantie die mij oproept, kan bijvoorbeeld de politie of de rechtbank zijn waar een beëdigd tolk vereist is om een verhoor van of een zitting met een getuige of verdachte van het Engels of het Russisch om te zetten naar het Nederlands… en omgekeerd natuurlijk.

Daarnaast kunt ook u, als natuurlijke persoon die zich enkel in het Russisch of Engels kan uitdrukken, maar die een gesprek of interview moet afleggen bij een Nederlandstalige instantie, mij oproepen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn tijdens een zitting bij de familierechtbank, tijdens een procedure om een kind van twee niet-Belgische ouders te erkennen bij de gemeente of bij een huwelijk waar één van de twee partners het Nederlands niet machtig is.

Om dit alles te kunnen doen, legde ik de eed af als tolk bij de rechtbank van Brussel en rondde ik een bijkomende verplichte opleiding met succes af. Zo beschik ik over een uniek registratienummer in het Nationaal Register voor Vertalers en Tolken (het ‘VTI-nummer’) en moet ik niet telkens bij het begin van een tolkopdracht de eed afleggen.

In een notendop

Beëdigd tolk Russisch – Nederlands en Nederlands – Russisch

Beëdigd tolk Engels – Nederlands en Nederlands – Engels

Eigen VTI – nummer

Mijn werkwijze

Werkwijze

Kan ik helpen met een vertaling, dan verneem ik graag van u:

  • vanuit welke taal er moet vertaald worden,
  • of de vertaling gelegaliseerd moet worden,
  • wat het volume is (in aantal woorden of, als het geboorteaktes en dergelijke betreft, bladzijden), en tot slot
  • wanneer u de vertaling terug nodig heeft (de deadline).

Op basis van die gegevens kan ik een offerte voor een vertaling uit het Engels of Russisch naar het Nederlands opmaken en kunnen we een levertermijn overeenkomen. Zodra we het eens zijn, kan ik met uw tekst aan de slag.

Hebt u een tolk nodig? Dan deelt u best even mee

  • waarover uw besprekingen gaan (het onderwerp),
  • wanneer en waar ze zullen plaatsvinden, en
  • hoe lang ze zullen duren.

Hier geldt hetzelfde: op basis van deze informatie kan ik u een offerte sturen voor een tolkopdracht.

Freelance vertalers en tolken hanteren, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen, richttarieven, maar geen exacte prijsafspraken. Daarom maak ik steeds een offerte op maat op, afhankelijk van de aard, de duur en het volume van de opdracht en indien van toepassing, de plaats waar die doorgaat.

Wacht niet langer en neem nu vrijblijvend contact op.